lauantaina, heinäkuuta 12, 2003

An Fuaimniú agus an Litriú - Ääntäminen ja oikeinkirjoitus 2 d: Litir ar litir - kirjain kirjaimelta


D, dT


Iirin kielen D on sikäli erikoinen, että se kuulostaa hieman samankaltaiselta kuin englannin Th sanoissa this, that. Se ei kuitenkaan ole ihan sama äänne, koska englannin äänne on hankausäänne, iirin D taas sulkeumaäänne. Iirin D äännetään siis samassa KOHDASSA kuin englannin TH, mutta samalla TAVALLA kuin englannin D. Englannin D on alveolaariklusiili eli hammasvallia vastaan äännettävä sulkeumaäänne, iirin D on dentaaliklusiili eli itse hampaita - ei hammasvallia - vastaan äännettävä sulkeumaäänne, mutta englannin TH on dentaalifrikatiivi eli hampaita vastaan äännettävä hankausäänne. Kotitehtäväksi jätetään keksiä, mikä äänne on alveolaarifrikatiivi. Vihjeeksi sanottakoon, että minä en pikkupoikana osannut ääntää alveolaarifrikatiivia (joka kuuluu suomen äänteistöön) vaan äänsin sen sijasta dentaalifrikatiivin (joka ei kuulu suomen äänteistöön).

Varsin monet irlantilaiset - vaikka puhuisivatkin englantia äidinkielenään - eivät edelleenkään osaa tehdä eron D:n ja soinnillisen TH:n välillä, vaan ääntävät molemmat iirin D:nä - tämä on yksi niistä piirteistä, joista syntyy tunnusomainen brogue (< iir. barróg) eli irlantilainen aksentti.

Kaikki ylläoleva koskee sitten ennen muuta leveää D:tä. Ahtaan D:n liudentuneisuuden aste vaihtelee murteittain hyvin paljon: eräissä murteissa se on vain hieman j:n sävyinen D, toisissa se on kuten englannin J - siis [d'z']-äänne.

Sananloppuinen D saattaa muuten "hajota" äännettäessä [nt]:ksi, niin että sana airgead "raha, hopea" saattaa ääntyä kuten *airgeant. En tiedä koskeeko tämä kaikkia d:hen päättyviä sanoja.

DH


DH onkin sitten paljon ongelmallisempi.

Kun DH on sanan alussa, se johtuu aina lenitiosta, ts. siitä, että sanan edessä on jokin prepositio tai muu partikkeli, joka vaatii tätä nimenomaista konsonantinmuutosta: Donncha [donax@] (etunimi) - a Dhonncha! [@ (gh)onax@] "hei, kuules, Donncha!" (vokatiivimuoto). Tosin on muutamia sanoja, joissa ensimmäinen konsonantti on buanséimhithe eli syystä tai toisesta pysyvästi lenitoitunut. Tavallisesti syynä on asianomaisen sanan luonne painottomana, kieliopillisia tehtäviä toimittavana ja hyvin usein esiintyvänä. Tyypillinen esimerkki on dhá, lukusana "kaksi".

Leveän sananalkuisen DH:n ääntämys on äänne, jota merkitsen - kreikkalaisen gamma-kirjaimen puuttuessa - kaarisulkeiden välissä olevalla kirjainparilla gh. Kaarisulkeiden siksi, ettei kukaan saisi päähänsä ääntää sitä g:nä, jota seuraa h. Todellisuudessa kyse on näet ach-äänteen soinnillisesta vastineesta; ranskan kurkussa koriseva ärrä tulee aika lähelle.

On ehkä erikseen korostettava, että leveää DH:ta ei äännetä englannin soinnillisena th:na, vaan nimenomaan ach-äänteen soinnillisena vastineena! Englannin soinnillinen TH on kadonnut iirin ääntämyksestä jo vuosisatoja sitten, kun DH ja GH lankesivat ääntämyksessä yhteen!

Ahtaan DH:n ääntämys on lähimpänä suomen j:tä, joskin se on enemmän (gh):n kaltainen, jos sen jäljessä tulee konsonantti.

Nämä koskivat siis DH:ta silloin kun se on sanan (tai yhdyssanan osan) jäljessä. Kun se on painollisessa tavussa vokaalin jälkeen, niin asia on monimutkaisempi. Siitä on jo ollut puhetta a:n yhteydessä, mutta kerrataan:

- adhastar, aidhm, adhlacadh, tadhall, meidhir, eidhneán: Tämän tyyppisissä sanoissa äännetään tavallisesti diftongi [ai]: [aist@r]. [aim'], [ail@k@], [tail], [m'air'], [ain'a:n]. Huomaa, että kirjoituksen E:llä ei ole vaikutusta niinkään itse diftongiin kuin edellä olevaan konsonanttiin: tadhall [tail], [ai]-diftongi, leveä [t]; meidhir [m'air'], [ai]-diftongi, ahdas [m']. Huomaa myös, että Ulsterissa ainakin osa näistä sanoista äännetään diftongin sijasta pitkällä, joskus ö-mäisellä e:llä - ulsterilaisetkaan eivät tosin ole johdonmukaisia tämän suhteen, joten heikäläistenkin kanssa puhuessa [ai]-ääntämys on varmin.

- modh, modhnóir: tällaisissa sanoissa -dh yleensä vain pidentää edellistä vokaalia: [mo:], [mo:no:r'] - joskin myös [au] -diftongi lienee mahdollinen.

- crudh: tässä tuskin muita mahdollisuuksia onkaan kuin vokaalin pidentäminen: [kru:].

Mitä sitten tulee sananloppuiseen -ADHiin, se äännetään eri tavalla riippuen siitä, mikä sen kieliopillinen funktio on. Kun se on vain se mihin sana sattuu loppumaan, se on yksinkertaisesti [@] Connachtissa ja Munsterissa, mutta lyhyt ja selkeä [-u] Ulsterissa, siis deireadh [d'er'@] (Co, Mu), mutta [d'er'u] (Ul). Sananloppuinen -IDH tai -AIDH äännetään samoin [@] Connemarassa, Ulsterissa se on lyhyt selkeä [-i], Munsterissa tunnusomainen [-ig']. Eli siis, kun meillä on sellainen sana kuin deireadh, "loppu", genetiivimuoto deiridh, niin Connachtissa sekä perusmuoto että genetiivi äännetään [d'er'@]; Munsterissa deireadh [d'er'@] mutta deiridh [d'er'ig'], Ulsterissa deireadh [d'er'u] mutta deiridh [d'er'i].

torstaina, heinäkuuta 10, 2003

Eadarlúid - Välinäytös: Logainmneacha agus Dinnseanchas na hÉireann - Irlannin paikannimet


Yksi ensimmäisistä syistä, jotka saivat minut suomen lisäksi pelkästään englantia osaavana kaksitoistavuotiaana kiinnittämään erityistä huomiota Irlantiin, olivat käsittämättömät paikannimet. Vaikka Englannissakin on paljon kelttiläistä nimistöä, sikäläisillä kaupungeilla, kylillä ja paikkakunnilla on varsin usein selvästi englantilais- tai ainakin germaanisperäinen (skandinaavinen) alkuperä: Stoke on Trent, Wapping, Basingstoke, Portsmouth, Oxford, Cambridge, Southend on Sea, Petersfield, Ramsgate, Whitchurch, Stratford. Mutta annas olla, kun katsotaan Irlannin karttaa, mitä siansaksaa se on täynnä: Dublin, Belfast, Cork, Donegal, Fermanagh, Innishowen, Letterkenny, Listowel...Irlannin korkein vuori oli sentään nimeltään Carrantuohill, mutta jokin pisti epäilemään, ettei se kumminkaan ollut englantia. Ja totta maar: suurin osa irlantilaisista paikannimistä on nimenomaan iiriä.

Dublinin virallinen iirinkielinen nimi on Áth Cliath tai Baile Átha Cliath - jälkimmäinen versio tarkoittaa vain "Áth Cliathin kaupunki" - mutta myös nimi Dubhlinn - "Musta allas/lampi/vesi/satama-allas" - on iiriä. Alun perin kyseessä oli kaksi eri paikkakuntaa - sisämaan puolella oli Áth Cliath, mutta satama oli Dubhlinn. On järkeenkäypää, että englanninkielinen nimi perustuu merenpuoleisen, iirinkielinen manterenpuoleisen osan alkuperäiseen nimeen. Áth Cliath tarkoittaa aidattua kahlaamoa, kuten kaikki jo tietävätkin - áth eli kahlaamo on tavallinen elementti iirinkielisissä paikannimissä, esim. Drogheda, Droichead Átha, Kahlaamon silta. Yllä lueteltujen irlantilaisten paikannimien iirinkieliset muodot ovat Béal Feairste "tulvauoman suu" (tai Tulvauoma-, Fearsaid/Farset-nimisen joen suu - nykyään jokea ei liene enää olemassa, paitsi ehkä viemärinä), Corcaigh, Dún na nGall - "Ulkomaalaisten/englantilaisten/vieraiden valloittajien/viikinkien/normannien linnake" (Gall tarkoittaa vihamielistä ulkomaalaista valloittajaa yleensä, nykykielessä käytännössä englantilaista, englantia puhuvaa irlantilaista tai - Pohjois-Irlannissa - protestanttia; sen vastakohta on Gael), Fear Manach, Inis Eoghain "Eoghanin saari" - Eoghan oli yksi Ulsterin tarunomaisen Uí Néillin muinaisdynastian päälliköistä; hänen sukuhaaransa tunnettiin nimellä Cineál Eoghain, ja sen hallitsema alue oli Eoghanin maa, Tír Eoghain eli sittemmin Tyronen kreivikunta - Leitir Ceanainn, Lios Tuathail, Carn an Tuathail. Irlannissa on senniminenkin paikka kuin Tempo, mutta nimi ei ole italiaa, vaan iiriä: An tIompó Deiseal, "Käännös myötäpäivään". Myötäpäivään kääntymisellä oli maagista merkitystä muinaisten gaellläisten kulttuurissa. Aivastajalle ei iiriksi sanota "Terveydeksi!" vaan "Deiseal!" - "Myötäpäivään!" Ja kun gaelinkielisen Skotlannin klaaneista mahtavin - Mac Dhomhnuillit - valitsi itselleen uuden päällikön, tämän oli nostettava toinen jalkansa "kohtalon kivelle" ja käännyttävä kolmesti myötäpäivään klaanin miesten huutaessa: Mac Dhomhnuill! Mac Dhomhnuill! Mac Dhomhnuill!

Eräs iirin kielen kääntämistä uhmaavista sanoista on dinnseanchas. Tällä tarkoitetaan paikannimien mytologista selittämistä. Monet iirinkieliset paikannimet sisältävät aineksia, jotka voidaan selittää Fiannaíocht- tai Rúraíocht-mytologioiden pohjalta. Esimerkiksi Ulsterissa sijaitsevan Ros Goillin nimen voidaan selittää tarkoittavan "Gollin niemeä": Goll Mac Mórna oli yksi Fiannaíocht-mytologian sankareista, poikkeuksellisen kookas, vahva ja leikkisäkin soturi. Fiannaíocht-sykli kertoo Fianna-soturien vaiheista. He ovat eräänlainen Pyöreän pöydän ritarien ja Sherwoodin iloisten henkipattojen risteytys, joukko vaeltavia, metsästäviä ja seikkailevia sankareita; heitä johtaa Baoiscnen klaaniin kuuluva kuningas Fionn Mac Cumhaill; mutta Gollin edustaman Mórnan klaanin ja Baoiscnen suvun välillä on koko seikkailujen ajan epävarma rauha, joka lopulta repeää apokalyptiseksi Ventryn taisteluksi (cath Fionntrá). Itäisessä Irlannissa taas sijaitsee Ardee eli Áth Fhirdhia, Ferdian (tai Feardian) kahlaamo. Ferdia oli Cú Chulainnin, Rúraíocht-mytologian (joka tunnetaan keskeisen tekstinsä mukaan Táinin, Karjalauman tai Karjaryöstön, nimellä) sankarin ystävä ja vastustaja kaksintaistelussa, joka dinnseanchasin mukaan käytiin nykyisen Ardeen paikalla. Ferdia oli käynyt Cú Chulainnin kanssa samaan aikaan Scáthach-nimisen amatsonin johtamaa soturikoulua Skotlannissa, ja kun Cú Chulainnin kanssa sotaan joutunut Connachtin kuningatar Méadhbh (Maeve) kosiskeli Ferdiaa apumiehekseen Cúta surmaamaan, Ferdia oli aluksi kovin vastahakoinen: kyse oli sentään vanhasta ystävästä. Mutta kun Méadhbh lupasi Ferdialle tyttärensä Fionnabhairin, mieli muuttui. Tosin Ferdia ei saanut tyttöä, sillä Cú surmasi hänet traagisen voimainkoetuksen lopuksi.

Kaikki Irlannin englanninkieliset paikannimet eivät ole iiriä englantilaistetulla oikeinkirjoituksella. Tässä on muutama selvästi englanninkielinen iirinkielisine vastineineen:

Westport - Cathair na Mart ("Nautakaupunki" - lieneekö siellä ollut karjamarkkinat?)

Milltown-Malbay - Sráid na Cathrach ("Kaupunginraitti")

Dunglow - An Clochán Liath ("Harmaa kivikko/Harmaat kahluukivet")

Clifden - An Clochán ("Kivikko/Kahluukivet")

Milford - Baile na nGallóglach ("Skotlannista värvättyjen palkkasoturien - gallóglach - kylä")¨

Burtonport - Ailt an Chorráin

Swinford - Béal Átha na Muice ("Sikakahlaamon suu")

Louisburgh - Cluain Gearbán

Arklow - An tInbhear Mór ("Suuri jokisuisto")

Waterford - Port Láirge

Wexford - Loch Garman

Wicklow - Cill Mhantáin

Mielenkiintoinen on Dublinin edustalla sijaitsevan Dalkeyn saaren nimi. (Kun saavutte Dubliniin lentokoneella, näette lähestymislennon aikana Dalkeyn mukavan läheltä ilmasta taloineen ja asutuksineen.) Se on puhdasta skandinaavia - lisätään a:n päälle aksentti, niin siitä saadaan käypä islanninkielinen nimi, joka tarkoittaa piikki- tai tikarisaarta - ruotsiksi se olisi Dolkö. Mutta iirinkielinen nimi Deilginis on sanasanainen käännös skandinaavisesta nimestä ja sisältää ilmeisesti skandinaaviselta taholta iiriin lainatun sanan dealg, piikki (feminiini, genetiivissä deilge - vaikka Máirtín Ó Cadhain onkin kirjoittanut iirinkielisen romaanin nimeltä Barbed Wire, 'piikkilangalle' on parempikin iirinkielinen ilmaus: sreang dheilgneach).

Pohjois-Irlannin, Tuaisceart na hÉireann, muodostavat kuusi kreivikuntaa, na Sé Chontae, ovat:


Londonderry - Doire

Antrim - Aontroim

Down - an Dún

Armagh - Ard Mhacha

Fermanagh - Fear Manach

Tyrone - Tír Eoghain

Historialliseen Ulsteriin kuuluvat lisäksi:

Monaghan - Muineachán

Donegal - Dún na nGall

Cavan - an Cabhán

ja loppuosa Irlantia käsittää 23 kreivikuntaa, saa nähdä muistanko ne kaikki:

Sligo - Sligeach

Roscommon - Ros Comáin

Mayo - Maigh Eo

Galway - Gaillimh

Leitrim - Liatroim

Clare - an Clár

Kerry - Ciarraí

Cork - Corcaigh

Waterford - Port Láirge

Offaly ("King's County") - Uíbh Fhailí

Laois ("Queen's County", "Leix") - Laois

Wicklow - Cill Mhantáin

Wexford - Loch Garman

Dublin - Áth Cliath

Meath - an Mhí

Westmeath - an Iarmhí

Louth -

Tipperary - Tiobraid Árann

Kilkenny - Cill Chainnigh

Carlow - Ceatharlach

Kildare - Cill Dara

Limerick - Luimneach...ja totta maar yksi unohtui, nimittäin:

Longford - an Longphort!

An Rolla le Scairt - Nimenhuuto


Tilastojen mukaan tätä blogia seuraa kahdeksan ihmistä sataprosenttisen aktiivisesti. Ilmoittautukaa, olisi mukavaa kuulla keitä olette.

keskiviikkona, heinäkuuta 09, 2003

An Fuaimniú agus an Litriú - Ääntäminen ja oikeinkirjoitus 2c: Litir ar litir - kirjain kirjaimelta


C


Iloitkaa ja riemuitkaa: ensimmäinen mitä iirin kielen C:stä tarvitsee tietää, on se, että se äännetään aina K-maisena äänteenä, jollei sen perässä ole H:ta. Tosin tällöinkin tulee ottaa huomioon caol le caol... -sääntö: cuid "osa, osuus" äännetään miltei [kwid'], ceann "pää, katto, yksittäinen kappale (= engl. "[this, that] one") [k'a:n] tai [k'aun], siis suunnilleen "kjaun".

Ulsterissa tosin tulee ottaa huomioon ns. sekundäärinen lenitio: vokaalien välinen tai jälkeinen C saattaa varsinkin nopeassa puheessa heiketä [x]-äänteeksi: socair "rauhallinen, asettunut, paikallaan, sovussa" [sok@r'] ~ [sox@r'], díocas "innokkuus, entusiasmi" [d'i:k@s] ~ [d'i:x@s]. Homma toimii toiseenkin suuntaan, eli vokaalienvälinen [x] tai [h] - niillä ei siellä ole isoa eroa - saattaa delenitoitua k-äänteeksi: esim. Inis Eoghainin murteesta on merkitty muistiin mothaigh -> muicigh.

CH


CH äännetään periaatteessa samalla tavalla kuin saksassa, eli kun se on leveä, se on ach-äänne [x], kun se on ahdas, se on ich-äänne [x']. Näin onkin sanan alussa. Käytännössä ja murteittain tähän pitää sitten lisätä tiettyjä tarkennuksia:

- Iirin oikeinkirjoituksen yleisperiaate on, että konsonanttiyhtymän konsonantit ovat joko kaikki leveitä tai kaikki ahtaita. Tärkein poikkeus on CHT: siinä ainoastaan T voi olla ahdas, mutta CH ääntyy aina ach-äänteenä. Sanan bocht "köyhä" [boxt] genetiivimuoto boicht ääntyy siis [boxt'], ach-äänteellä, mutta ahtaalla t:llä. Sleamhnógina toimiva CH:n eteen asetettu I-kirjain ei siis tee ahtaaksi tuota CH:ta, ainoastaan T:n.

- Tunnetuimpia esimerkkejä oikeinkirjoitussäännön caol le caol... rikkomisesta onkin sana smachtín "pamppu, kurinpitokarttu" (oikeastaan diminutiivimuoto sanasta smacht = kontrolli, kurinpito, tarkkailu), joka periaatteessa kai pitäisi kirjoittaa smaichtín, jotta oikeinkirjoituslain kirjain tulisi täytetyksi, mutta joka yhtä kaikki äännetään [smaxt'i:n], eli ach-äänteellä, mutta ahtaalla (liudennetulla) T:llä.

- Vokaalienvälinen ahdas CH voi ainakin Connemarassa sulautua sitä ympäröiviin vokaaleihin samaan tapaan kuin vastaava GH: droichead "silta" [drex'@d], mutta Co. [draid], [dre:d]

- Ulsterissa sanansisäisellä CH:lla on tietty taipumus heikentyä [h]:ksi, mutta tällöin on syytä muistaa, että Ulsterissa vokaalienvälinen [h] on aika selkeästi kuuluva ja melkein ach-äänteen kaltainen: droichead U [droh@d] ~ [drïh@d]. Huomaa myös ulsterilainen tapa ääntää kirjoituksen CHT [rt]:nä ainakin nopeassa puheessa ja silloin kun sekaantumisvaaraa ei ole: scéalaíocht "tarinankerronta" U [sk'e:l@ijart], Connemara [s'k'e:li:xt], daoine bochta [...bort@].

tiistaina, heinäkuuta 08, 2003

Eadarlúid - Välinäytös:
Cupla focal fá dtaobh de na canúintí - Pari sanaa murteista


Koska iirin ääntämisoppaassani on viitattu jo moneen otteeseen iirin murteisiin - ja koska pelkkä ääntämisen opettelu on puuduttavaa touhua - lienee paikallaan sanoa pari sanaa näistä murteista.

Toivottavasti kukaan ei pidä hälyttävänä eikä pelottavana sitä tietoa, että iirin kielessä on - puhujien verrattain pienistä määristä huolimatta - aika suuria ja merkittäviä murre-eroja, ja eri murteiden puhujilla voi olla melkoisesti vaikeuksia ymmärtää toisiaan. Vaikka oikeinkirjoituksen standardisoinnissa onkin päästy melkoisen pitkälle, monet kirjailijat pitäytyvät yhä omien murteittensa mukaisissa erikoisissa kirjoitustavoissa, ja kun on tottunut yhteen murteeseen, toisten murteiden sanavarasto voi aluksi tuntua pelottavalta. Toisaalta englannin kieli on vaikuttanut eri murteisiin eri tavalla: ulsterilaiseen kirjallisuuteen tutustuttuani pidin jonkin aikaa Munsterin iiriä englannin turmelemana mongerruksena, ja vieläkin minulta saattaa päästä muheva kirous, jos törmään eräisiin munsterilaisten lempianglisismeihin - tarkoitan siis lauseopin ja sanontojen anglisismeja, englantilaisilta lainasanoiltahan on yhtä vaikea välttyä kuin kuolemalta, veroilta ja nuorten naisten fasistiselta pahuudelta.

Iirin murteet jaetaan kolmeen pääryhmään maakuntarajojen mukaan. Irlannissa on neljä maakuntaa, vaikka niitä kumma kyllä kutsutaan viidenneksiksi (cúig = viisi, cúige = maakunta): Cúige Laighin (Leinster) idässä, Cúige Mumhan (Munster) etelässä, Cúige Chonnacht (Connacht tai vanhemmalla englannin oikeinkirjoituksella Connaught) lännessä sekä - totta kai - Cúige Uladh (Ulster) pohjoisessa. Maakunnilla ei ole hallinnollista merkitystä: perinteinen Ulsterin maakunta, Cúige Uladh, ei ole sama kuin Pohjois-Irlannin valtio, Tuaisceart na hÉireann. Pohjois-Irlantiin kuuluu kuusi kreivikuntaa (jotka tosin on nyttemmin korvattu uudella piirikuntajaolla): Antrim/Aontroim, Armagh/Ard Mhacha, Derry tai Londonderry/Doire, Down/an Dún, Fermanagh/Fear Manach ja Tyrone/Tír Eoghain. Perinteisen maakuntajaon mukaan Ulsteria ovat myös Monaghan/Muineachán, Cavan/an Cabhán ja Donegal/Dún na nGall.

Leinsterin murteet kuolivat sukupuuttoon jo aikapäiviä sitten, tosin niistä tiedetään jälkeenjääneiden käsikirjoitusten perusteella yllättävän paljon. Itse asiassa näyttää siltä, että kolmen päämurteen vaakasuorat rajat jatkuivat itään - että Leinsterin pohjoisosassa (Louth/, Drogheda/Droichead Átha) esim. puhuttiin aika ulsterilaistyyppistä murretta. Dublin/Baile Átha Cliath on periaatteessa ollut englantilaistunut jo kauan, mutta vielä 1800-luvun alussa kaikki iirin murteet sekoittuivat toisiinsa dublinilaisissa köyhälistökortteleissa.

Ulsterin murteita puhutaan äidinkielenä nykyään yksinomaan Donegalin (Dún na nGall) kreivikunnassa, joka ei kuulu Pohjois-Irlantiin, mutta jossa kylläkin sijaitsee Irlannin pohjoisin rannikkokaistale. Iirinkieliset alueetkin ovat enimmäkseen rannikolla ja saarilla - vallankin Toryn saarella (Oileán Thoraí), jossa asuu ihan oikeita ihmisiä, ei suinkaan hirviömäisiä fomori-merirosvopetoja (Fomhóraigh), kuten mytologiassa kerrotaan. Iirinkielisestä rannikkoalueesta käytetään yleensä kreivikunnan vanhaa nimeä Tír Chonaill, joka jäi englanninkielisessä muodossaan Tyrconnell pois virallisesta käytöstä, kun kreivikunnan kreivi, tai mikähän jaarli nyt olikaan, osallistui kapinaan englantilaisia vastaan, mistä rangaistukseksi sekä mies teloitettiin että hänen sukunsa maat lakkautettiin erillisenä läänityksenä. Donegalinlahden (Bá Dhún na nGall) pohjoispuolisen niemen kärkiosassa on verraten iirinkielisiä paikkoja: Kilcar/Cill Charraigh, Teelin/Teileann, Carrick/An Charraig, Glencolumbkille/Gleann Cholm Cille. Tuhdin iirinkielisiä alueita täytyy kyllä hakea pohjoisempaa, Rossesista (Na Rosa) ja Gortahorkin (Gort an Choirce) suunnalta. Sisämaan iirinkieliset alueet, ns. Keski-Donegal eli Lár Thír Chonaill, ovat nykyään pahasti englantilaistuneet, samoin Fanad Headin (Ceann Fhánada) ja Rosgullin (Ros Goill) pikku rannikkotilkut kreivikunnan koillisosassa. Sitä vastoin siellä, missä Irlannin länsirannikko kääntyy pohjoisrannikoksi, Bloody Forelandin (Cnoc na Fola) tienoilla, iiri on yhä vahva.

Ulsterin murteiden katsotaan yleensä eroavan selkeästi muiden maakuntien murteista, mutta itse olen kyllä sitä mieltä, että kaikki murteet ovat aluksi vaikeita tottumattomalle. Kirjallista merkitystä Ulsterin iiri on saanut Irlannin itsenäistymisen jälkeen erityisesti Griannan veljesten kirjallisen tuotannon ansiosta. Vanhempi heistä, Séamus Ó Grianna, kirjoitti 20-luvulta 60-luvulle saakka kotiseutunsa maalaismiljööseen sijoittuneita romaaneja ja novelleja, joista suurin osa viljeli yksiä ja samoja motiiveja ja teemoja - erityisesti onnettomia rakastumisia hänen kirjoissaan on kyllästymiseen asti. Tuotteliaisuutensa ja maalaismiljöidensä vuoksi Séamus Ó Griannaa voi sanoa iirinkielisen Irlannin Kalle Päätaloksi. Häntä on pilkattu paljon, mutta sekä aidon murteen viljelijänä että kansantapojen kuvaajana hän on merkittävä. Hänen veljensä Seosamh, joka kirjoitti sukunimensä (kirkonkirjojen mukaan Greene) muodossa Mac Grianna, oli kirjailijana kykenevämpi, - toisin kuin muuttumattomaksi idealisoituun maaseutumiljööseen jämähtänyt veljensä, hän pyrki kuvaamaan iirinkielistä kylää ajan suurten muutosten, kuten nationalismin, politiikan ja näihin liittyvän englantilaistumisen pyörteissä. Seosamh joutui varhain luopumaan kirjailijanurastaan mielisairauden vuoksi, mutta hänen romaaninsa An Druma Mór kuuluu merkittävimpiin iiriksi kirjoitettuihin.

Connachtin murteet jaetaan kahteen alaryhmään, joista Mayon (Maigh Eo) kreivikunnan pohjoisosan murteet ovat nykyään häviämässä. Pohjois-Mayon murteita puhuttaneen yhä jonkin verran esim. Gweesallan/Gaoth Sáile, Belmulletin/Béal an Mhuirthead ja Achillin saaren/Oileán Acla suunnalla, mutta ainoa edes jotakuinkin vahvasti iirinkielinen alue Pohjois-Mayossa lienee Carrowtaigue/Ceathrú Thaidhg, pohjoisrannikon länsiosassa sijaitseva nyppylä. Tätä on pidettävä hyvin suurena menetyksenä, sillä Mayon pohjoisosan murteet ovat joustavasti molempiin suuntiin toimiva välittäjämuoto Ulsterin ja Connemaran iirin välillä, ja standardikieli olisi kaiken järjen mukaan pitänyt rakentaa Mayon iirin pohjalle. Harmi kyllä sitä ei edes ole dokumentoitu niin hyvin kuin pitäisi. Tärkeimmät tavallisen lukijan ulottuvilla olevat Pohjois-Mayon iirillä laaditut teokset ovat Seán Ó Ruadháinin romaani pikkupojan elämästä, Pádhraic Mháire Bhán; folklorekokoelmat A Mhuintir Dhú Chaocháin, Labhraígí Feasta ja Le Gradam is le Spraoi; sekä pieni kansansatukirjanen Ridire an Gháire Dhuibh ("Synkkänauruinen ritari").

Mayon kreivikunnan eteläosan murteet (Joyce Country/Dúiche Sheoigheach, Tourmakeady/Tuar Mhic Éadaigh, Recess/Sraith Shalach) ovat käytännössä eteläisen Connachtin suuren ja elinvoimaisen murrealueen pohjoiskärki: ne sijaitsevatkin Mayon ja Galwayn (Gaillimh) kreivikuntien rajan pinnassa. Galwayn/Gaillimh kreivikunta lieneekin Irlannin iirinkielisintä aluetta luonnostaan: sekä rannikolla - Connemarassa - että Aran-saarilla suuri osa väestöstä puhuu iiriä äidinkielenään. Kulttuurielämä - eritoten musiikki - on vilkasta, kellaribändejä löytyy joka toisesta kellarista, ja Inverinissä/Indreabhán toimii iirinkielisten oma kustantamo Cló Iar-Chonnachta. Connemaran ja Aranin murteiden taivutus on kuitenkin suuresti yksinkertaistunut ja sanojen loppuja niellään ärsyttävästi - connemaralaisia voikin pitää iirinkielisen Irlannin "turkulaisina". Murre poikkeaa monilla tavoin virallisesta standardista: esimerkiksi suosittu oppikirja Learning Irish, joka opettaa tätä murretta, joutuu valistamaan lukijoitaan siitä, että "asiakas" (englannin customer) on standardikielellä toki custaiméir, vaikka Connemarassa sanotaankin cuisliméir (!).

Connemaran ja Aran-saarten iiri ei aluksi päässyt sille kuuluvaan asemaan iirinkielisessä nykykirjallisuudessa, mutta erityisesti Irlannin huomattavimman iirinkielisen modernistikirjailijan, connemaralaisen Máirtín Ó Cadhainin runsaan ja kokeilevan kirjallisen tuotannon ansiosta murre on päässyt muovaamaan myös kirjallisuuden kieltä. Luonnollisesti myös eteläconnachtilaista folklorea on dokumentoitu runsaasti. Myös sellaiset tärkeät nykykirjailijat kuin Pádraic Breathnach ja Mícheál Ó Conghaile kirjoittavat Connemaran iiriä.

Eteläisistä Munsterin murteista erityisesti Kerryn/Ciarraí kreivikunnan iirillä on ollut aivan ratkaiseva vaikutus iirin nykykirjakielen muotoutumiseen, vaikka Munsterin murrealue on sekä maantieteellisesti hajanainen että puhujamäärältään niukka. Kerryn/Ciarraí murteista tärkeimmät ovat Dinglenniemen/Corca Dhuibhne murteet, joihin lukeutuu myös nyttemmin autioituneilla Blasket-saarilla/na Blascaoidí puhuttu iiri. Näiltä saarilta olivat kotoisin Peig Sayers, Tomás Ó Criomhthain ja Muiris Ó Súilleabháin, joiden omaelämäkerroista - Peig - A Scéal Féin, An tOileánach ja Fiche Bliain ag Fás - tuli meidän päiviimme asti irlantilaisten koulujen pakkopullaa. Corkin/Corcaigh kreivikunnan länsiosasta, ns. Muskerryn (Muscraí) alueelta taas oli kotoisin iirinkielisen nykykirjallisuuden perustaja, isä Peadar Ua Laoghaire.

Iirin kirjakielen kehityksessä 1900-luvulla onkin ollut pitkälti kyse siitä, että ulsterilaiset ja connemaralaiset ovat hampaat irvessä vääntäneet alun perin liiaksi Kerryyn päin reivattua kurssia pohjoisempaan suuntaan. Toisaalta on tietysti hyvä, että Munsterin melko akuutisti sukupuuton uhkaama iiri on saanut sanoa sanottavansa ennen häviämistään.

Kun opiskelija kysyy, mitä iiriä hänen olisi paras opetella, niin vastaus on, että hänen tulee opetella kieli standardin mukaan, mutta niiltä osin kuin standardi on tulkinnanvarainen, hänen on syytä valita murteensa ja pitäytyä johdonmukaisesti siinä. Itse olen valinnut kaiken uhallakin Ulsterin murteen, mutta täytyy muistaa, että oma iirini on saanut vaikutteita muistakin iirin kielen muodoista pyrkiessäni tietoisesti rikastuttamaan sitä kaunokirjallisiin tarkoituksiin. En voi luvata opettavani maailman parasta iiriä, mutta sen voin taata, että minun iirini on pikemminkin paremmasta kuin huonommasta päästä.

maanantaina, heinäkuuta 07, 2003

An Fuaimniú agus an Litriú - Ääntäminen ja oikeinkirjoitus 2b (II): Litir ar litir - kirjain kirjaimelta


Sanansisäinen BH


A:n kohdalla oli jo puhetta siitä, että sanansisäinen ABH ääntyy tavallisesti diftongina [au]: abhainn "joki" [auin'], meabhair "järki" [m'auir'], mutta muista, että erityisesti paljon käytetyissä (ja nopean puheen lyhentämissä) sanoissa se voi olla myös varsin o-mainen; verbin tabhair! "vie! anna!" monissa muodoissa esiintyy jopa u-äänne, erityisesti Connachtissa - tosin tämän nimenomaisen verbin, joka on hyvin epäsäännöllinen, ääntämiseen liittyy muitakin omituisuuksia, esim. se, että futuurimuoto tabharfaidh äännetään Connachtissa ikään kuin se kirjoitettaisiin tiúrfaidh, siis pitkällä u:lla ja ahtaalla t:llä sanan alussa. (Murreuskollisuus on iirinkielisillä kirjailijoilla hyvin tavallista, ja kaunokirjallisissa teksteissä on siksi mahdollista törmätä murremuotoihin perustuviin oikeinkirjoitustapoihin. Tästä ei pidä hätääntyä, sillä standardihakuteos, Niall Ó Dónaillin Foclóir Gaeilge-Béarla - Irish-English Dictionary kattaa aika hyvin murteellisuudet, sitä paitsi erityisesti folklorekokoelmiin ja selvien murrekirjailijoiden teoksiin sisältyy yleensä sanastoja ja kieliopillisia apuneuvoja. Kolmesta päämurteesta ja useista niiden alamurteista on sitä paitsi julkaistu erillisiä murreoppaita.)

Myös OBH yleensä lausutaan joko [au]-diftongina tai pitkänä O:na - useammin kait jälkimmäisenä, mutta tässä on selviä murre-eroja. Sikäli kuin oikein muistan, verbin "saada, löytää" villin epäsäännöllinen futuurimuoto gheobhaidh voidaan lausua joko [jo:], [jau] tai [jofi] murteesta riippuen - tuosta viimeisestä en kyllä ole ihan satavarma. Itse käyttäisin ensimmäistä. (J tarkoittaa foneettisessa esitystavassani ihan tavallista suomalaista j:tä. Sellaisen sanan kuin jab ääntäminen esitetään tässä systeemissä [d'z'ab].)

UBH sitä vastoin äännetään joko pitkänä u:na tai u-v-yhdistelmänä; Ulsterissa sen pitkän u:n jäljessä voi kuulua -h: dubh "musta" U [du:h], Munster [duv].

Sellaiset kirjainyhdistelmät kuin EIBH, AIBH tahtovat ainakin painokkaissa tavuissa diftongoitua: aibhneacha "joet" [aiv'r'@xi:] - tämä ääntäminen muuten on hiukkasen connemaralainen, yleensäkin ensimmäisen tavun diftongoituminen tuolla tavalla on leimallisesti connemaralainen piirre, vrt. oibreacha "työt" [aibr'@xi:], poiblí "julkinen" [paib'l'i:]. Huomaa kuitenkin, että olla-verbin ns. riippuvainen menneen ajan muoto raibh äännetään sekä Ulsterissa että Connachtissa yleensä [ro], ainoastaan Munsterissa edes vähän kirjoituksenmukaisemmin [rev'] - ja sielläkin reibh ja roibh olisivat varmaan todellista ääntämistä lähempänä.

Pitkän vokaalin tai diftongin - UA [u@], IA [i@] - jäljessä BH äännetään mielellään samaan tapaan kuin sanan alussa, ts. se ei sulaudu edelliseen konsonanttiin: geábh "keikka, rupeama" [g'a:w], diabhal "paholainen" [d'i@w@l] (ääntäminen [d'aul], ts. ikään kuin kirjoitettaisiin *deabhal, tosin esiintyy ainakin Connemarassa), uabhar "korskeus, pöyhkeys" [u@w@r]. Huomaa kuitenkin, että Munsterin murteessa pitkän Á:n jälkeinen BH katoaa kokonaan: tábhairne, taverna, majatalo, äännetään Munsterissa melkein kuin tairne, naula. Vrt. myös Munsterin murteelle tyypillinen yleisvahvistusadjektiivi diail "hurja, hirvee, karsee, sikamagee, pähee", [d'i@l'], joka etymologisesti ottaen on diabhal -sanan genetiivi diabhail munsterilaisesti bh:nsa pitkän vokaalin jälkeen pudottaneena.