sunnuntaina, lokakuuta 26, 2003

An Dara Ceacht, Ceacht a Dó - Toinen oppitunti, oppitunti kaksi


Huom: tässä kohtaa lienee varmaan aiheellista todeta, että toinen on standardikielellä dara, mutta sen lisäksi erityisesti Munsterin murteissa käytetään muotoa tarna ja Ulsterissa sekamuotoa darna.

An tUrú - Pimennys


Pimennys on sananalkuinen konsonanttimuutos, jonka yhteydessä soinnittomat konsonantit muuttuvat soinnillisiksi ja soinnilliset nasaaleiksi. Siis näin: b -> m, c -> g, d -> n, f -> bh (bh tunnetusti äännetään v- tai w-mäisenä, ja tarkkaan ottaen sekä iirin f että bh ovat bilabiaalisia äänteitä, ne siis äännetään molempia huulia käyttäen - eikä labiodentaalisesti alahuuli ylähampaita vasten, kuten meille tutut v ja f!), g -> ng, p -> b, t -> d. Jos sanan alussa on vokaali, pimennys ilmenee siten, että sen alkuun lisätään n-.

Iirinkielisen tekstin tunnusomainen hurja ulkonäkö johtuu siitä, että pimennyksen yhteydessä kirjoitetaan näkyviin myös sanan alkuperäinen alkukirjain, siis seuraavasti:

b - mb

c - gc

d - nd

f - bhf

g - ng

p - bp

t - dt


Huomaa, että nd- äännetään [n], mutta ng-:ssä kuuluvat siinä mielessä molemmat kirjaimet, että se äännetään äng-äänteenä.

Pimennys esintyy tyypillisesti mm. seuraavissa yhteyksissä:

- Kun yksinkertaista prepositiota seuraa määräinen substantiivi, se yleensä pimennetään Munsterin ja Connachtin murteissa: an fear "mies" - ag an bhfear "miehellä, miehen luona, miehen hallussa"; an bhean "nainen" - ag an mbean "naisella, naisen luona, naisen hallussa". Ulsterissa sitä vastoin tässä käytetään heikennystä: ag an fhear, ag an bhean. Huomaa, että d ja t eivät tässä yhteydessä pimene eivätkä heikenny standardikielessä - ag an doras "ovella", leis an traein "junalla". Vain Munsterin murteessa näkee ja kuulee sellaista kuin ag an ndoras, leis an dtraein.

- Monien verbipartikkeleiden yhteydessä: glanann Art an seomra gach uile lá "Artturi siivoaa huoneen joka päivä" - deir Art go nglanann sé an seomra gach uile lá "Artturi sanoo, että hän siivoaa huoneen joka päivä". Ennen kaikkea verbipartikkelit go "että", nach "että ei; eikö", an "-ko, -kö, tokko" toimivat tällä tavalla. Huomaa, että saman näköiset kopulaverbin muodot eivät aiheuta heikennystä. Ensimmäisen oppitunnin tekstissä meillä oli esimerkkejä tästä: nach Éireannach thú? "etkö sinä ole irlantilainen?" Tässä nach ei ole verbipartikkeli, vaan koko verbi - kopulaverbin is "on" negatiivinen kysymysmuoto.

An Réamhlitir h- - Etuliitekirjain h-


Silloin kun edessä oleva kieliopillinen partikkeli ei heikennä eikä pimennä, se saattaa - varsinkin jos se päättyy vokaaliin - lisätä seuraavan vokaalin alkuun etuliitekirjaimen h-. Tämä kirjoitetaan ainakin virallisessa oikeinkirjoituksessa sanan kanssa yhteen ilman väliviivaa (paitsi että monet kyllä mielellään käyttävät siinä väliviivaa ihan selvyyden vuoksi, ja pedagogisista syistä olisin itsekin valmis niin tekemään), mutta ison kirjaimen edessä pienellä, ja tällöin ehdottomasti ilman väliviivaa. Esimerkkejä partikkeleista, joiden yhteydessä h- lisätään:

- Feminiinien määräisen artikkelin yksikön genetiivi: an éadáil "saalis, liikevoitto, rannalta kerätty maihin ajautunut ruoaksi tai muuten hyötykäyttöön sopiva tavara" - fear na héadála "mies, jolla on paljon saalista; mies, joka toi saaliin" (sananmukaisesti "saaliin mies").
Huomaa, että on pari kolme maantieteellistä nimeä, jotka ovat feminiinejä ja saavat määräisen artikkelin ainoastaan genetiivissä, jolloin ensimmäiseen vokaaliin totta maar lisätään se h-: Éire "Irlanti", Poblacht na hÉireann "Irlannin tasavalta", Tuaisceart na hÉireann "Pohjois-Irlanti" (sananmukaisesti "Irlannin pohjoinen"), Uachtarán na hÉireann "Irlannin presidentti", Bunreacht na hÉireann "Irlannin perustuslaki", Athaontú na hÉireann "Irlannin jälleenyhdistäminen", Ollscoil Náisiúnta na hÉireann "Irlannin kansallinen yliopisto", traidisiún pairliminteach na hÉireann "Irlannin parlamentaarinen perinne", saol na hÉireann "Irlannin/irlantilaisten elämä", Cumann Aistritheoirí agus Teangairí na hÉireann "Irlannin kääntäjien ja tulkkien liitto". (Huomaa kuitenkin, että parlamentin, Oireachtasin, kamarit ovat totutusti mutta poikkeavasti nimeltään Dáil Éireann, alahuone, ja Seanad Éireann, senaatti.)
Vastaavasti Alba "Skotlanti": Gaeilge na hAlban "Skotlannin gaeli, skottigaelin kieli", Pairlimint na hAlban "Skotlannin parlamentti", daonlathas na hAlban "Skotlannin demokratia", dlí na hAlban "Skotlannin laki/lainsäädäntö", Oifig na hAlban "Scottish Office, Skotlannin asioiden ministeriö (Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksessa)".
Lisäksi pitää muistaa Eamhain Mhacha, Irlannin taruaikojen myyttinen pääkaupunki (joka lienee sijainnut Armaghin, iiriksi Ard Mhachan kreivikunnassa nykyisessä Pohjois-Irlannissa). Sen genetiivi on ainakin muinaisiiriläisiä taruja nykykielelle sovittaneen, syntyperäisen iirinpuhujan ja iirin nykykirjallisuuden perustajan, isä Peadar Ua Laoghairen mukaan artikkelillinen, siis laochra na hEamhna Macha "Eamhain Mhachan sankarit". (Englanninkielisissä yhteyksissä Eamhain Mhachaa kutsutaan mieluummin muinaisiirinkielisellä nimimuodolla Emain Macha.)

- Käskyt kieltävä partikkeli ná!: abair é! "sano se!" - habair é! "älä sano sitä!"

- Kopulan kieltomuoto liittää h:n sitä seuraaviin pronomineihin é, í, iad, ea: is í Máire Mhac Giolla Íosa Uachtarán na hÉireann "Mary McAleese on Irlannin presidentti" - hí Dana Rosemary Scallon Uachtarán na hÉireann "Dana Rosemary Scallon ei ole Irlannin presidentti"

An Aidiacht Shealbhach - Possessiiviadjektiivi


Iirin persoonapronomineilla ei ole genetiivimuotoja - minun, sinun jne. - vaan possessiiviadjektiivit. Toisin kuin iirin normaalit adjektiivit, possessiiviadjektiivit asetetaan substantiivin eteen, ja ne aiheuttavat sille alkumutaatioita - riippuen siitä, mikä possessiiviadjektiivi on kyseessä, alkumutaatio voi olla pimennys, heikennys tai etuliitekirjain h-.

YKSIKKÖ:

minun = MO + heikennys
sinun = DO + heikennys
hänen/sen (MASK.) = A + heikennys
hänen/sen (FEM.) = A
+ etuliitekirjain h-

MONIKKO:

meidän = ÁR + pimennys
teidän = BHUR + pimennys
heidän, niiden = A + pimennys


Possessiiviadjektiivit aiheuttavat mutaation periaatteessa aina kun se on mahdollinen. Määräinen artikkeli ei aiheuta heikennystä d:lle eikä t:lle maskuliinin yksikön genetiivissä - an post - fear an phoist "posti - postin mies" (ts. postimies), mutta an doras - deoch an dorais "ovi - oven juoma" (ts. läksiäisryyppy) - eikä feminiinin yksikön nominatiivissa - bean - an bhean "nainen", mutta dair - an dair "tammi". Se ei myöskään pimennä d:tä eikä t:tä kun edellä tulee yksinkertainen prepositio: ag an mbean, tríd an bpost, mutta ag an doras, in aice leis an dair. (Munsterin murteessa, ainakin Kerryssä, voidaan kyllä sanoa ag an ndoras, in aice leis an ndair, mutta tämä on murteellista kielenkäyttöä, jota kirjakieltä kirjoitettaessa ei ole syytä matkia, ellei sitten pyritä johdonmukaisesti kerryläiseen ilmaisutapaan.) Tunnetusti määräinen artikkeli ei myöskään - siis ei sen enempää maskuliinin genetiivissä kuin feminiinin nominatiivissakaan - heikennä heikentyvää sananalkuista s:ää, vaan korvaa sen t:llä: sráid - an tsráid, solas - teach an tsolais jne. Possessiiviadjektiiveilla ei näitä rajoituksia ole. Toisin sanoen possessiiviadjektiivit heikentävät kaiken, mikä voidaan heikentää, ja pimentävät kaiken, mikä voidaan pimentää. Katsotaanpa seuraavia esimerkkejä:

mo thóin takapuoleni (käytetään myös halveksivana kieltosanana, kuten englannin my ass)

do thóin takapuolesi

a thóin hänen takapuolensa (miehen)

mo charr autoni

mo ghluaisteán autoni (kirjakielisemmin)

mo mhótar autoni, moottorini (sanan mótar "moottori" käyttäminen "auton" merkityksessä on muistaakseni erityisesti Munsterin murteelle tyypillistä; tämä selittyy sillä, että englannissakin auto on joskus motor car).

do charr autosi

do ghluaisteán autosi

do mhótar autosi, moottorisi

a charr hänen autonsa (miehen)

a ghluaisteán hänen autonsa (miehen)

a mhótar hänen moottorinsa, hänen autonsa (miehen)

a carr hänen autonsa (naisen)

a gluaisteán hänen autonsa (naisen)

a mótar hänen autonsa, moottorinsa (naisen)

ár gcarr meidän automme

ár ngluaisteán meidän automme

ár mótar meidän automme

bhur gcarr teidän autonne

bhur ngluaisteán teidän autonne

bhur mótar teidän autonne

a gcarr heidän autonsa

a ngluaisteán heidän autonsa

a mótar heidän autonsa

mo theach taloni

do theach talosi

a theach hänen talonsa (miehen)

a teach hänen talonsa (naisen)

ár dteach meidän talomme

bhur dteach teidän talonne

a dteach heidän talonsa

m'fheirm farmini, maatilani (huomaa: mo -> m', kun sitä seuraa fh-, jota tunnetusti ei äännetä mitenkään)

d'fheirm sinun maatilasi

a fheirm hänen maatilansa (miehen)

a feirm hänen maatilansa (naisen)

ár bhfeirm meidän maatilamme

bhur bhfeirm teidän maatilanne

a bhfeirm heidän maatilansa

mo dheartháir veljeni

mo dheirfiúr sisareni

mo bhean chéile vaimoni

m'fhear céile aviomieheni

mo ghrá geal tyttö-/poikaystäväni (sananmukaisesti "kirkas rakkauteni", ts. "oma kultani")

mo mháthair äitini

m'athair isäni (huomaa: mo -> m', kun vokaali seuraa - tai fh-, joka tunnetusti on pelkkä mykkä merkki)

Jos halutaan erityisesti korostaa omistajan henkilöä, substantiivin jälkeen voidaan lisätä sanan viimeisen konsonantin tai vokaalin leveyden tai ahtauden mukaan joko -sa tai -se, aivan kuin -pronominin painokkaampi muoto on mise: m'fhear céile-se, mo ghrá geal-sa jne. (Väliviivaa käytetään tässä selvyyden vuoksi. Käytännössä se ei ole mitenkään välttämätön, ja kielen oppijan tulee varautua sellaisiin kirjoitusasuihin kuin mo ghrá gealsa, mo mháthairse jne.) Tämä siis koskee kaikkia niitä possessiiveja, joita vastaavan persoonapronominin pitkä muoto päättyy -sa tai -se: mo charr-sa (vrt. mé - mise), do charr-sa (vrt. tú - tusa), a carr-sa (vrt. sí - sise), bhur gcarr-sa (vrt. sibh - sibhse). Mutta jos persoonapronominin pitkä muoto päättyy -san tai -sean, näitä päätteitä käytetään myös vastaavan possessiivimuodon korostamiseen: a charr-san, a gcarr-san (koska myös sé - seisean, siad - siadsan). Ár-possessiivia "meidän" korostetaan lisäämällä -ne tai -na, ár gcarr-na.

Myös sanaa féin voidaan käyttää possessiiviadjektiivien yhteydessä: mo bhealach "tieni", mo bhealachsa "MINUN tieni", mo bhealach féin "oma tieni, minun itseni tie". Mo Bhealach Féin on muuten myös kirjan nimi - se on Seosamh Mac Griannan tärkeimpiä teoksia.

Murre-eroista todettakoon sen verran, että Ulsterissa bhur saatetaan ääntää mur; sitä paitsi ainakin Ros Goillin murteessa kaikkia kolmea a-possessiiviadjektiivia seuraa heikennys, siis a theach, a teach, a dteach -> a theach. Toisaalta taas Connemarassa kaikki kolme monikkoa ovat sulautuneet yhteen: ár dteach, bhur dteach, a dteach -> a dteach.