perjantaina, syyskuuta 05, 2003

An Chéad Cheacht, Ceacht a hAon, ar Lean
Ensimmäinen oppitunti, oppitunti yksi, jatkuu


An Téacs


An Múinteoir: Dia duit!

An Scoláire: Dia is Muire duit.

An Múinteoir: Cé thú féin?

An Scoláire: Is foghlaimeoir mé.

An Múinteoir: An Éireannach thú?

An Scoláire: Ní hea. Ní hea in aon chor. Is Fionlannach mé.

An Múinteoir: An fíor é? Bhail, is cuma. Ní Éireannach mé ach an oiread. Is Sasanach mé, ach is Gaeilgeoir mé freisin.

An Scoláire: An amhlaidh? Is dóigh liom gur deacair don Éireannach an méid sin a chreidiúint.

An Múinteoir: Is fíor duit.

Is foghlaimeoir é Julle Kukkonen. Ní Éireannach é. Is Fionlannach é. Deir sé gur Gaeilgeoir é. Deir sé gurb é an Gaeilgeoir Mór féin é. "Nach Éireannach thú?" a deirtear leis go minic. "An mac léinn tú?" a fhiafraítear de freisin. "Ní mac léinn mé", a deir sé. "Is léachtóir mé. Ach is foghlaimeoir mé freisin."

Is foghlaimeoir í Sorcha Ní Shúilleabháin fosta. Deir sí gurb Éireannach í. Is Éireannach é a hathair, ach is Sasanach í a máthair. Is as Learphall dóibh. Is iomaí Éireannach a chuaigh go Learphall ar lorg oibre.

An é Esko Aho an tUachtarán? Ní hé. Is í Tarja Halonen an tUachtarán.

Nach é Paavo Lipponen an Príomh-Aire? Ní hé. Is é Matti Vanhanen an Príomh-Aire.

An sceimhlitheoir é Osama bin Laden? Is ea. Is sceimhlitheoir é.

Nach deachtóir é Saddam Hussein? Is ea. Ach tá sé as oifig anois.

An ealaíontóir é George W. Bush? Ní hea. Is polaiteoir é.