sunnuntaina, syyskuuta 21, 2003

An Chéad Cheacht, Ceacht a hAon, ar Lean
Ensimmäinen oppitunti, oppitunti yksi, jatkuu


Nótaí agus Tráchtaireacht


Prepositioiden DO ja LE käytöstä ja persoonamuodoista


Iirissä yksinkertaisilla prepositioilla on persoonamuodot, vähän samaan tapaan kuin suomessa on sellaisia muotoja kuin kanssani, kanssasi, kanssaan. Tekstissä puheeksi tulevat prepositiot do, jonka perusmerkitys on "--lle, hyväksi, eduksi", ja le, joka tarkoittaa sekä "kanssa" että "jonnekin päin kääntyneenä". Näiden persoonamuodot ovat:

DO


dom = minulle


duit = sinulle


= hänelle, sille (MASKULIINI!)


di = hänelle, sille (FEMINIINI!)


dúinn = meille


daoibh = teille


dóibh = heille, niille


Jos do-prepositiota seuraa määräinen artikkeli an, se sulautuu yhteen tämän kanssa: an fear "mies", don fhear "(tietylle) miehelle". Pelkkä do heikentää kaikki konsonantit, jotka ovat heikennettävissä, olipa perässä sitten yksikkö tai monikko: d'fhear éigin "jollekin miehelle", d'fhir mhóra na hÉireann "Irlannin suurmiehille", do shearbhónta an fhir uasail "herrasmiehen palvelijalle". Don heikentää kaikki, paitsi d:n ja t:n, ja heikennettävän s:n (s + vokaali, sn, sl, sr) se muuttaa t:ksi, jolloin kirjoitetaan ts: don tsearbhónta seo. (VAIN Munsterin murteessa don heikentää. Munsterilaisten kirjailijoiden teoksissa näkee kirjoitettavan don bhfear, mutta tältä meidän pitäisi sulkea silmämme.) Monikossa do-prepositio EI sulaudu yhteen artikkelin kanssa eikä aiheuta määräiselle muodolle mitään normaalista monikkoartikkeleista poikkeavaa alkumutaatiota: na fir "miehet" - do na fir "miehille". Vain Munsterin murteessa sanotaan dosna: dosna fearaibh "miehille" (tuo kummallinen muoto fearaibh on myös Munsterin murteelle ominainen ainakin tässä sanassa - se on vanha monikon datiivi, jota ei tarvitse opetella itse käyttämään).

On varsin tavallista, että nämä muodot heikentyvät äännettäessä pysyvästi: dhom, dhuit, dhó jne., ja tämä näkyy usein oikeinkirjoituksessakin: Dia dhuit on aivan yhtä oikein kuin Dia duit.

Ulsterissa dom äännetään usein [du~h], ts. -m jää ääntymättä muuten kuin edellä olevan u-vokaalin nasaalisena värityksenä, ja lopussa kuuluu h-äänne. (Tämä tosiaankin on nimenomaan ulsterilainen ääntämistapa, vaikka muuten kirjoituksen o:n ääntyminen u:na viereisen - tai tässä tapauksessa vokaalin kanssa yhteensulautuneen - nasaalikonsonantin vaikutuksesta on yleensä tyypillistä connachtilaisille murteille.) Tämän takia ulsterilaista murretta jäljittelevät tekstit kirjoittavat mielellään domh pro dom. Alun d:n heikentyminen dh:ksi ei sitä vastoin tällä prepositiolla ole tavallista Ulsterissa.

Ulsterissa dóibh äännetään usein dófa, tai jopa daofa - tämä näytetään usein kirjoituksessakin. Sitä vastoin Connemaran murteille tyypillinen ääntämys, dóib selvällä b:llä, ei yleensä näy kirjoituksessa niissäkään teksteissä, joissa tavoitellaan connemaralaista murretta. Ulsterilaisissa teksteissä myös di voidaan kirjoittaa sikäläisen ääntämyksen mukaisesti daoithi.

LE


liom = minun kanssani


leat = sinun kanssasi


leis = hänen/sen kanssa (MASKULIINI!)


léi = hänen/sen kanssa (FEMINIINI!)


linn = meidän kanssamme


libh = teidän kanssanne


leo = heidän, niiden kanssa


Murre-eroista on syytä huomata, että Ulsterissa lausutaan ja mielellään kirjoitetaankin léithi pro léi, leofa pro leo. Connemaralaista ääntämystä lib pro libh, leob pro leo sitä vastoin ei mielellään kirjoiteta näkyviin.

Do- ja le- prepositioita käytetään mielellään kopulalauseissa, jotka viittaavat ihmisen henkilökohtaisiin asioihin, oloihin, mielipiteisiin ja tunteisiin: se on minusta hyvä, se on sinulle parempi, se on minulle vaaraksi, minä pelkään sitä. Nämä kopulailmaukset ovat silloin muotoa:
(KOPULAVERBI) + (ADJEKTIIVI TAI SUBSTANTIIVI) + (LE- TAI DO-PREPOSITIOMÄÄRE TAI PREPOSITION PERSOONAMUOTO) + (TOPIIKKI).

Tällaisissa konstruktioissa LE-prepositiolla on yleensä subjektiivisiin tunteisiin tai henkilökohtaiseen tilanteeseen viittaava, DO-prepositiolla objektiivisiin syihin tai olosuhteisiin viittaava merkitys. Vertaa seuraavia vastakohtapareja:

Kun kopulaverbiä seuraa sana dócha "todennäköistä":

is dócha dom é = "on todennäköistä, että se sattuu minulle/että teen sen", mutta:

is dócha liom é = "pidän sitä todennäköisenä";

Kun kopulaverbiä seuraa sana baol "vaara":

is baol duit é = "se on sinulle vaaraksi, uhkaa sinua" (se on sinulle objektiivisesti vaaraksi), mutta:

is baol leat é = "sinä pelkäät sitä, pidät sitä vaarallisena" (uskot subjektiivisesti niin);

Kun kopulaverbiä seuraa sana féidir:

is féidir dó é = "on mahdollista, että hän tekee sen" (koska ulkoiset olosuhteet eivät estä), toisaalta:

is féidir leis é = "hän voi, saattaa, osaa tehdä sen" (koska hänellä on taidot, kyvyt, osaaminen, tilaisuus, pelit ja vehkeet);

Kun kopulaverbiä seuraa sana eagal (joka liittyy substantiiviin eagla = "pelko"):

is eagal linn é = "me pelkäämme sitä" (meillä on subjektiivinen pelko), mutta:

is eagal dúinn é = "se on meille vaaraksi" (meillä on objektiivisesti syytä pelätä). Itse asiassa voidaan sanoa, että is eagal, joka on ulsterilainen ilmaus (sellainen sanonta kuin ní heagal dom - tai paikallisen murteen mukaan tietysti domh - merkityksessä "ei minulla ole hätää" esiintyy ainakin Séamus Ó Griannalla), tarkoittaa samaa kuin is baol, joka taas kuuluu ainakin Connachtin murteisiin.

Kun kopulaverbiä seuraa sana maith "hyvä":

is maith libh é = "te pidätte siitä", ts. subjektiivisen käsityksenne mukaan se on hyvä, mutta:

is maith daoibh é = "se on teille hyvä[ksi]", se on teille objektiivisesti hyväksi, esim. terveellistä

Samoin, kun meillä on sen komparatiivi/superlatiivimuoto fearr "parempi", "paras":

is fearr léi é "hänestä (naisesta) se on parempi, hän pitää siitä enemmän", mutta:

is fearr di é "hänelle (naiselle) se on enemmän hyväksi, hänen pitää mieluummin tehdä, ottaa [jne.] se". Esim. Is fearr leat seacláid a mhungailt, ach is fearr duit bia folláin a ithe: "Mieluummin mässytät (mungailt) suklaata (seacláid), mutta (ach) sinun on terveellisempi/sinun kuuluu pikemminkin syödä (ithe) terveellistä (folláin) ruokaa (bia)".

Kun kopulaverbiä seuraa sana fíor "tosi":

is fíor leo é "he pitävät sitä totena", subjektiivisesti, mutta:

is fíor dóibh é "he sanovat niin, ja se on totta".

Ihan aina do ja le eivät muodosta näin jyrkkiä vastakohtia. Kun niitä käytetään esim. sanojen cuspóir "päämäärä, tarkoitus, kohde" ja ciall "merkitys, järki, tolkku" kanssa, ne ovat aika vapaasti vaihdettavissa: Cad é is ciall don fhocal seo/leis an bhfocal seo? "Mitä tämä sana (focal) tarkoittaa?" Cad é is cuspóir don chogadh seo/leis an gcogadh seo? "Mistä tässä sodassa oikein on kyse?" (Huom: sanan cogadh eteen voidaan lisätä kirosana diabhal "piru, perkele, saatana" seuraavalla tavalla: Cad é is cuspóir leis an/don diabhal cogadh seo? "Mistä tässä vitun sodassa on kyse?") Emme ole vielä harjoitelleet verbaalisubstantiivin käyttöä (siitä tulee kohta puhe), mutta sanottakoon, että joskus on tarpeen käyttää verbaalisubstantiivikonstruktiota - lauseenvastiketta - ja molempia prepositioita, jolloin do osoittaa, kuka tekee vs-konstruktion ilmaisemaa toimintaa, ja le erottaa vs-konstruktion omaksi kokonaisuudekseen: Cad é is cuspóir dúinn le bheith ag fearadh an diabhal cogadh seo? "Mikä tarkoitus on sillä, että me olemme käymässä tätä pirun sotaa?" tai vapaammin suomennettuna: "Mitä vittuu me täällä soditaan?" - On kylläkin syytä todeta, että nykyiirissä on varmaan yhtä luontevaa käyttää rakennetta le sinn a bheith ag fearadh an diabhal cogadh seo (vrt. engl "us fighting this fucking war"); mutta tämä kuuluu oikeastaan vasta verbaalisubstantiivirakenteiden yhteyteen, ja niistä tulee puhe myöhemmin.

On tietysti myös sellaisia yllä kuvattua kopularakennetta käyttäviä sanoja, joiden kanssa käytetään vain jompaa kumpaa prepositiota, tai joilla rakenteen merkitys on eri prepositioiden kanssa niin erilainen, ettei niitä maksa vaivaa mainita samassa yhteydessä. Is dóigh liom é tarkoittaa "uskon niin, se on mielipiteeni", ja se on hyvin tavallinen ilmaus kaikissa murteissa. Is oth liom é tarkoittaa "pahoittelen sitä"; esim. is oth liom a rá "pahoittelen sanoa", "pahoittelen, että sanon", "valitan", "valitettavasti". Is danaid liom é tarkoittaa samaa kuin is oth liom é, mutta on selvästi harvinaisempi.

Kaunokirjallisuudessa näkee joskus käytettävän tätäkin rakennetta hyvinkin innovatiivisesti. Is aithreach liom é tai is aithríoch liom é tarkoittaa "kadun, pahoittelen, sitä". Seán Bán Mac Meanmanilta löytyy sitaatti Ní haithreach leat é, ach is aithreach duit é! "Sinä et kadu sitä, mutta sinulla on [objektiivinen] syy katua sitä", ts. "Jos et sitä kadukaan, niin sinun pitäisi katua!"