tiistaina, elokuuta 26, 2003

An Chéad Cheacht, Ceacht a hAon, ar Lean
Ensimmäinen oppitunti, oppitunti yksi, jatkuu
An Chopail, an Séimhiú, an tAlt

An tAlt - Artikkeli


Indoeurooppalaisissa kielissä (slaavilaisia lukuun ottamatta) käytetään yleensä artikkeleita, eikä iiri ole poikkeus. Iirissä on kaksi kieliopillista sukua (inscne), jotka yksikön (uatha) perusmuodossa käyttävät samaa määräistä artikkelia

AN.

Kuten edellä jo sanottiinkin, feminiinin substantiivin alkukonsonantti heikentyy määräisen artikkelin jäljessä: b -> bh, c -> ch, f -> fh, g -> gh, m-> mh, p -> ph, paitsi että D ja T eivät tässä nimenomaisessa tapauksessa heikenny, ja heikentyvä S (ts. sl, sn, sr ja s + VOKAALI) muuttuu heikentymisen sijasta t:ksi, joka kirjoitetaan tS- (siis s kirjoitetaan näkyviin, vaikkei sitä äännetä, ja jos sana on erisnimi, t kirjoitetaan pienellä, mutta S isolla): an tsráid "katu", an tSráid Mhór "Pääkatu".

Maskuliinin substantiivin alkukonsonantti ei muutu. Sitä vastoin alkuvokaaliin liitetään T, joka kirjoitetaan pienellä silloinkin kun sanan alkukirjain on iso. Jos se ei ole, asetetaan väliviiva t:n ja vokaalin väliin. Siis esim. athair "isä", an t-athair "isä" (määräinen muoto), an tAthair Peadar Ua Laoghaire "Isä Peadar Ua Laoghaire".

Otsikossa meillä onkin kolme erinomaista esimerkkiä: alt "artikkeli" ja séimhiú "heikennys" ovat maskuliineja, kun taas copail "kopula" on feminiini, siispä an t-alt, an séimhiú, an chopail. Katsotaan vielä muutama muu substantiivi esimerkiksi:

Maskuliineja


ríomhaire - an ríomhaire tietokone

fear - an fear mies

buachaill - an buachaill poika

stócach - an stócach poika, nuorukainen

gearrbhodach - an gearrbhodach nenäkäs kukonpoika. Tulee sanoista gearr "lyhyt" ja bod - an bod "penis", ts. "lyhytpeniksinen henkilö"

cupa, cupán - an cupa, an cupán kuppi (cupa on Ulsterin murretta, cupán on standardikielen sana)

mála - an mála laukku, pussi

bord - an bord pöytä (Connachtissa ja Munsterissa; eräissä Munsterin murteissa myös clár - an clár, Ulsterissa tábla - an tábla)

Béarla - an Béarla englannin kieli

Muimhneach - an Muimhneach munsterilainen

Ultach - an tUltach ulsterilainen

Connachtach - an Connachtach connachtilainen

Éireannach - an tÉireannach irlantilainen

Albanach - an tAlbanach skotlantilainen; pohjoisirlantilainen protestantti

Gael - an Gael gaelilainen, iiriä tai skottigaelia puhuva henkilö

Manannach - an Manannach mansaarelainen

Fionlannach - an Fionlannach suomalainen

Sualannach - an Sualannach ruotsalainen

Ioruach - an tIoruach norjalainen

Gearmánach - an Gearmánach saksalainen

arm - an t-arm ase, armeija

Ollannach - an tOllannach hollantilainen

cumann - an cumann yhdistys

Giúdach - an Giúdach juutalainen

pobal - an pobal kansa, yhteisö, asujaimet

Muslamach - an Muslamach muslimi

am - an t-am aika

Críostaí - an Críostaí kristitty

óglach - an t-óglach sotilas, vapaaehtoissotilas, värvätty mies

óglachas - an t-óglachas sotapalvelus

fiannas - an fiannas aktiivipalvelus

amhrán - an t-amhrán laulu

Caitliceach - an Caitliceach katolinen

iomann - an t-iomann virsi

call - an call tarve

sceimhlitheoir - an sceimhlitheoir terroristi

riachtanas - an riachtanas välttämättömyys

dainséar - an dainséar vaara

galldachas - an galldachas englanninkielistyminen, englantilaistuminen

Gall - an Gall vieras valloittaja, normanni, viikinki, englantilainen, vihamielinen ulkomaalainen

Sasanach - an Sasanach englantilainen

osán - an t-osán housunlahje

Feminiinejäbean - an bhean nainen

girseach - an ghirseach tyttö

inscne - an inscne kieliopillinen suku

eolaíocht - an eolaíocht (luonnon)tiede

fuinneog - an fhuinneog ikkuna

catalóg - an chatalóg luettelo, kuvasto, katalogi

billeog - an bhilleog lehtinen

sráid - an tsráid katu

léine - an léine paita

bróg - an bhróg kenkä

Gaeilge - an Ghaeilge iirin kieli

Fionlainnis - an Fhionlainnis suomen kieli

Sualainnis - an tSualainnis ruotsin kieli

Ioruais - an Ioruais norjan kieli

Polainnis - an Pholainnis puolan kieli

Gearmáinis/Gearmáiltis - an Ghearmáinis/an Ghearmáiltis saksan kieli. Gearmáiltis on Ulsterin murretta (ja skottigaelia). Gearmáinis on virallista standardikieltä.

maanantaina, elokuuta 25, 2003

An Chéad Cheacht, Ceacht a hAon, ar Lean

Ensimmäinen oppitunti, oppitunti yksi, jatkuu

An Chopail, an Séimhiú, an tAlt

Kopula, heikennys ja artikkeli

An Séimhiú - Heikennys

Kelttikielille ovat tyypillisiä mutaatiot (na claochluithe tosaigh - tai ulsterilaisittain: na caochlaíocha toisigh, heh hee). Tämä mutaatio ei liity biologiassa (bitheolaíocht) esiintyvään geenien (géinte) mutaatioon (sóchan) eikä geenimutanttihirviöihin (arrachtaigh ghéinsóite), vaan sanan alussa (tosach) olevan konsonantin (consan) muuttumiseen (claochlú, murteellisesti caochlódh).

Mutaatiot ovat alun perin assimilaatioilmiöitä, eli ovat johtuneet siitä, että sana on mukautunut sen edellä olevan partikkelin loppukonsonanttiin. Sittemmin tuo konsonantti on kulunut pois, mutta mutaatio on jäänyt ja muuttunut kieliopilliseksi ilmiöksi - tai no, tarkkaan ottaen se kai kuuluu lausefonetiikan (eli hienosti sanskritiksi sandhin) piiriin.

Heikennys merkitään lisäämällä ensimmäisen konsonantin perään -H-, jolloin ääntäminen tietenkin muuttuu ääntämisoppaassa selvitetyllä tavalla:

B -> BH (äännetään v tai w)
C -> CH (äännetään ich- tai ach-äänteenä)
D -> DH (äännetään kuten suomen J, tai sitten kurkussa hankaavana G:nä)
F -> FH (ei äännetä ollenkaan, putoaa pois)
G -> GH (katso DH)
M -> MH (äännetään kuten BH, mutta viereinen vokaali voi nasalisoitua)
P -> PH (äännetään kuten F)
S -> SH (äännetään kuten H)
T -> TH (äännetään kuten H)


Ylläolevat säännöt ovat tosin vain viitteelliset. S ja T voidaan ylipäätään heikentää vain jos niitä seuraa vokaali, N, R tai L; muuten ne eivät heikenny ollenkaan. Lisäksi on huomattava, että yleisesti ottaen D, N, T, L ja S (muistisääntönä englannin sana dentals) eivät heikennä toisiaan. Lisäksi heikennettävissä oleva S muuttuu useissa tapauksissa T:ksi heikentymisen sijasta, jos heikentävä sana päättyy -N:ään. Tyypillisesti määräinen artikkeli AN (josta tulee kohta puhe yleisemminkin) heikentää sitä seuraavat feminiinit substantiivit, paitsi ne, jotka alkavat heikentyvällä S:llä: niiden S muuttuu T:ksi:

bean "nainen" - an bhean

cailleach "eukko" - an chailleach

deirfiúr "sisar" - an deirfiúr (huom: -N ei heikennä D-:tä)

fuinneog "ikkuna" - an fhuinneog

girseach "tyttö" - an ghirseach

maighdean "neito, neitsyt" - an mhaighdean

préamh "juuri" - an phréamh. (Murteellinen muoto. Kirjakieli suosii muotoa fréamh - an fhréamh, vaikka préamh on mielestäni yleisempi.)

sráid "katu" - an tsráid. Huomaa: ääntämys on an tráid, mutta sráid -sanan ässä säilytetään oikeinkirjoituksessa lukemisen helpottamiseksi!

traein "juna" - an traein. Huomaa taas: -N ei heikennä T-:tä.

L ja N eivät oikeinkirjoituksen mukaan heikkene, mutta sananalkuisina ja ahtaina ne kyllä saattavat kuulostaa erilaisilta heikentävän partikkelin jäljessä: tällöin ne eivät kuulosta niin j-pitoisilta ja liudentuneilta kuin heikentymättöminä. Kirjoitetun kielen kannalta tällä ei ole merkitystä, mutta jos menette iirinkielisille alueille, kannattaa kuunnella ihmisten puhetta ja jäljitellä sitä tämänkin yksityiskohdan osalta.